• 0B

   Nauczyciele: mgr Łucja Kołodziejczyk, mgr Izabela Kowalik

    

    

    

    

   Skrzypce

   muzycy podczas występu

   W poniedziałek 11.09.23 r. dzieci z przedszkola i grup 0, uczestniczyły w pierwszym Spotkaniu z muzyką, w tym roku szkolnym. Spotkanie rozpoczęło się piosenką – przywitanką. Dzieci poznały instrument muzyczny – skrzypce. Dzieci zobaczyły jak wyglądają skrzypce, poznały z jakich elementów są zbudowane. Słuchały piosenkę śpiewaną przez panią Alinę Zwoźniak pt. „Skrzypce”. Pan Adam grał na skrzypcach utwory: „Que Sera”, wiązankę melodii contry, „Skowronek”, „Czardasz” Montiego, staccato, legato, glissando, picicato, bez smyczka, gamę. Dzieci śpiewały refren piosenki pt. „Ogórek” wspólnie z prowadzącą spotkanie.

    

    

    

   Sprzątanie Świata

   kolaż zdjęć ze sprzątania

   Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również  na celu pokazanie  dzieciom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko coroczna zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

   15 września dzieci z grupy 0B i 0A zaopatrzone w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyły w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji.  
   Dzieci sprzątały teren wokół szkoły oraz pobliski plac zabaw.  
   Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie,  a efekty pracy naszych dzieci z zerówki były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał dzieciom do zrozumienia, że należy dbać  o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.  

   Na koniec sprzątania każde dziecko dostało słodki upominek w postaci lizaka. 

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych