• Świąteczna zbiórka żywności

    • Po 2 latach wróciliśmy na naszej, smoleckiej Biedronki. Ostatni raz byliśmy tu przed pierwszą falą pandemii. Przez 2 dni zbieraliśmy długoterminowe produkty żywnościowe: mąkę, ryż, cukier, olej, konserwy, słodycze, bakalie, makaron itp. Tylko jeden wolontariusz brał udział w tej akcji po raz kolejny, pozostali byli po raz pierwszy. Tym razem dołączyła do nas najmłodsza wolontariuszka z kl. I. Hasło tegorocznej zbiórki to: "Święta godne, a nie głodne". Dziękujemy wszystkim, którzy podarowali coś od siebie.

     Oto wrażenia naszych wolontariuszy:

     "Było bardzo fajnie. Starsze koleżanki z wolontariatu były miłe. Ludzie w większości słuchali informacji o akcji, ale na początku mało kto coś ofiarował. Niefajnie było kiedy niektórzy ludzie po prostu nas omijali nie słuchając."

     "Jest to już kolejna moja akcja pomocy jako wolontariuszka pani Iwony. Tak niewiele od siebie wystarczy dać, aby święta innych były syte i radosne. Cieszę się, że kolejny raz mogłam pomóc w tak szczytnym celu."

     "Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłam pomóc osobom potrzebującym. Dzięki mojemu zaangażowaniu być może czyjeś święta będą bardziej radosne i spokojne.  Serce mi się radowało, gdy widziałam, że tyle osób chciało pomóc."

     "Było super, ponieważ mogłem pomóc ludziom potrzebującym. Jednym minusem było to, że mało osób dawało produkty żywnościowe, ale to był ich wybór, ale uzbieraliśmy i tak dużo rzeczy i to najważniejsze."

     "Bardzo mi się podobała ta akcja, bo zebraliśmy dużo produktów. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w takiej akcji. Mam nadzieję, że następnym razem zbierzemy jeszcze więcej."

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych