• 2021/22

    • Oferta dla przedszkola

     Serdecznie zachęcamy do skorzystania z polisy szkolnej na rok 2021/2022

     - dotyczy uczniów klas Przedszkolnych  

      

     1. Polisa wersja tańsza – składka roczna 28,00 zł
     2. Polisa wersja droższa – składka roczna 48,00 zł

      

     Oferta wirtualna – tak ja w zeszłym roku zachęcamy do skorzystania z płatności przez stronę internetową.

      

     Oferta wirtualna PRZEDSZKOLE

     Polisa szkolna Przedszkole kod: 6kqh

      

     W razie pytań zapraszam do kontaktu z RR

     Ewa Mazurkiewicz

     600 802 768

      

     Oferta dla klas I - VIII

     Serdecznie zachęcamy do skorzystania z polisy szkolnej na rok 2021/2022 

     - dotyczy uczniów klas  I -VIII

      

     1. Polisa wersja tańsza – składka roczna 34,00 zł
     2. Polisa wersja droższa – składka roczna 60,00 zł

      

     Oferta wirtualna – tak ja w zeszłym roku zachęcamy do skorzystania z płatności przez stronę internetową.

      

     Oferta wirtualna SZKOŁA

     Polisa szkolna kl. I - VIII kod: w9nef

      

     W razie pytań zapraszam do kontaktu z RR

     Ewa Mazurkiewicz

     600 802 768

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych