Nawigacja

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
E-mail szkoły: sekretariat@zsp-smolec.pl
Informacja e-mail: sekretariat@zsp-smolec.pl
Telefon: 71 316 84 61 szkoła
71 316 84 51 przedszkole
Adres szkoły: ul. Kościelna 2
SMOLEC
55-080 Kąty Wrocławskie
RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:
• administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec;
• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl
• celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji;
• podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Mapa

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
    ul. Kościelna 2
    SMOLEC
    55-080 Kąty Wrocławskie
  • 71 316 84 61 szkoła
    71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć