• Wychowawcy przedszkolni:

    

    

   mgr Jolanta Bartkowska

   Wychowawca grupy Gwiazdki

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja przedszkolna
    

   mgr Barbara Bernatowicz

   Wychowawca grupy Żabki

   nauczyciel początkujący

   Specjalność: edukacja przedszkolna

   mgr Marta Biś

   Wychowawca grupy 0A

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna

   mgr Kamila Bury

   Wychowawca grupy Misie

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
      

   mgr Edyta Kapusta

   nauczyciel mianowany

   nauczyciel religii

   Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, teologia, wychowanie do życia w rodzinie
   mgr Łucja Kołodziejczyk

   Wychowawca grupy 0B

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, organizacja i zarządzanie oświatą

   mgr Aleksandra Kos

   Wychowawca grupy Gwiazdki

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: filologia polska, język polski z edukacją wczesnoszkolną, wczesne wspomaganie dziecka z psychomotoryką, organizacja i zarządzanie oświatą

   mgr Izabela Kowalik
   Wychowawca grupy 0B

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, filologia germańska

    

   mgr Sylwia Kryca

   Wychowawca grupy Pszczółki

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja przedszkolna

   mgr Edyta Kulikowska

   Wychowawca grupy Żabki

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnostprawnością intelektualną

   mgr Daria Kulok

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: Kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, terapia pedagogiczna

   mgr Anna Kwit

   Wychowawca grupy Motylki

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

   mgr Patrycja Lang

   Wychowawca grupy 0D

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, praca socjalna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, resocjalizacja

   mgr Beata Lewandowska-Ilnicka

   Wychowawca grupy 0D

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna
    

   mgr Grażyna Młynarczyk

   Wychowawca grupy 0C

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
    

   mgr Justyna Owczarek

   Wychowawca grupy Pszczółki

   nauczyciel początkujący

   Specjalność: edukacja przedszkolna

   mgr Agata Sitko
   Pedagog przedszkolny
   nauczyciel kontraktowy
   Specjalność: pedagogika opiekuńcza, edukacja dla bezpieczeństwa

   mgr Joanna Schmiedel

   Wychowawca grupy Biedronki

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, filologia rosyjska

    

   mgr Liudmyla Sytnyk

   Wychowawca grupy Biedronki

   nauczyciel początkujący

   Specjalność: edukacja przedszkolna

   mgr Kamila Wesołowska

   Wychowawca grupy Motylki

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

   nauczycielka Ewelina Wiecorek

   mgr Ewelina Wieczorek

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

    

   mgr Anna Wiśniewska

   Wychowawca grupy Misie

   nauczyciel początkujący

   Specjalność: edukacja przedszkolna

   mgr Marta Woźniak

   Wychowawca grupy 0A

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

   mgr Irena Żygadło

   Wychowawca grupy 0C

   nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: pedagogika w zakresie nauczania początkowego i przedszkolnego, terapia pedagogiczna

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych