Nawigacja

Prezentacja Historia Spis absolwentów O nas Zajęcia pozalekcyjne Sztandar Prezentacja - historia szkoły

O ZSP Smolec

Prezentacja 

 

Każdy uczeń w naszej szkole ma równe szanse harmonijnego i wszechstronnego rozwoju, a opieka i pomoc nauczycieli przyczyni się do sukcesu naszych dzieci.

 

 

 

 

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Smolcu mieści się w czterech niezależnych budynkach. Przedszkole przy ul. Wierzbowej 9a - w nowym, bogato wyposażonym i pięknie położonym. Grupy rocznego przygotowania przedszkolnego pracują w salach przy ul. Wierzbowej 9 oraz w zabytkowym budynku szkoły przy ul. Kościelnej 2. W przedszkolu mamy 6 sal dydaktycznych, salę widowiskową, gabinet terapeutyczny, pielęgniarski oraz funkcjonalną stołówkę i kuchnię. Od 2015 roku szkoła zyskała nową część, w której odbywają się zajęcia dla klas młodszych. W szkole w Smolcu znajduje się 13 sal lekcyjnych, 9 w nowej części i 14 w starej, dwie sale komputerowe z dostępem do Internetu, biblioteka, gabinet logopedyczny i pracownia do zajęć terapeutycznych. Budynek dysponuje salą widowiskową, obiektem sportowym z dwiema salami gimnastycznymi (dużą i małą) oraz boiskiem szkolnym, bieżnią, skocznią do skoku w dal, placem zabaw dla dzieci młodszych. Sale dydaktyczne są bogato wyposażone. W 18 salach znajdują się tablice interaktywne, rzutniki, w każdej jest komputer. Od września 2017 roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu został włączony budynek szkoły w Jaszkotlu, w którym kontynuują naukę klasy siódme i ósme. W tym samym budynku przez najbliższe lata pracować będą uczniowie i nauczyciele wygaszanego na skutek reformy oświaty gimnazjum. W budynku w Jaszkotlu do dyspozycji uczniów jest 12 sal dydaktycznych, w tym gabinety: biologiczny, historyczny, matematyczny, geograficzny, dwa polonistyczne, trzy sale językowe; pracownie: chemiczno-fizyczna i komputerowa. Na pierwszym piętrze mieści się świeżo wyremontowana biblioteka z nieustannie wzbogacanym księgozbiorem. W bloku sportowym znajdują się dwie sale gimnastyczne – duża i mała. Przed szkołą uczniowie mogą spędzać przerwy oraz czas po lekcjach na boisku szkolnym. Kadra dydaktyczna ZSP Smolec liczy sobie 103 osoby, 74 pracuje w szkole i 27 w przedszkolu. To wielokierunkowo wykształceni nauczyciele, którzy systematycznie doskonalą swój warsztat, a zdobyte umiejętności stosują w pracy z dziećmi. Są pomysłowi, otwarci na wszelkie innowacje pedagogiczne, potrafią współpracować ze sobą. Wspierają swoich uczniów w drodze do osiągnięcia sukcesu. Priorytetem w naszej pracy jest umożliwianie każdemu dziecku osiąganięcia sukcesów na miarę jego możliwości. Badamy style uczenia się i dostosowujemy metody, formy i środki dydaktyczne do potrzeb dzieci. Wspieramy uczniów napotykających na trudności - organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i terapeutyczne. Nauczyciele dbają o rozwój zdolności, talentów i zainteresowań swoich podopiecznych, organizując na terenie szkoły i poza nią dodatkowe zajęcia, uczestnicząc w licznych wyjazdach edukacyjnych, konkursach, olimpiadach, zawodach. Szeroką ofertę edukacyjną wzbogacają propozycje firm zewnętrznych (nauka języków obcych, zajęcia artystyczne). Do ZSP w Smolcu w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 916 dzieci, w tym 648 uczniów w szkoły podstawowej, 155 uczniów oddziałów gimnazjalnych w Jaszkotlu, 88 zerówkowiczów i 150 przedszkolaków. Liczebność grup przedszkolnych wynosi do 25 dzieci. Przedszkole pracuje w godz. 6.30–17.00. Liczebność klas w szkole to średnio 25 uczniów. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00, kończą o 16.05. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej przed i po zajęciach, w godzinach 7.00 - 17.00. Współpracujemy z licznymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, m.in. Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych, Radą Sołecką, Parafią, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym Śląsk, firmami działającymi na terenie naszej gminy, Towarzystwem Przyjaciół Smolca. Organizujemy liczne imprezy środowiskowe, m.in. Jasełka, turnieje piłki siatkowej i tenisa dla firm, konkurs palm wielkanocnych, Dzień Otwarty w przedszkolu oraz Piknik Rodzinny, a także liczne akcje charytatywne.

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która wspiera swoimi działaniami pracę placówki.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
    ul. Kościelna 2
    SMOLEC
    55-080 Kąty Wrocławskie
  • 71 316 84 61 szkoła
    71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć