• Ramowy rozkład dnia

    •  

     Ramowy rozkład dnia w przedszkolu
     2023/2024

      

      

     Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

      

     Ranek

      

     Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

     7:00 - 7:30

      

      

      

      

     Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

     7:30 - 8:15

      

     ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ

      

      

     Ćwiczenia poranne ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

     8:15 – 8:30

      

     PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

      

      

     Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

     8:30 – 9:20

      

      

     JEMY ŚNIADANIE

     8.30-8.50 – Gwiazdki, Pszczółki, Misie,

     9.00-9.20 - Motylki, Biedronki, Żabki

      

      

     Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

     9:20 – 10:20

      

     UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

      

      

     Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

     10:20 – 10:30

      

     PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

      

      

     Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze.

     10:30 – 11:15

      

     BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

      

      

     Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.
     (w przypadku nieodpowiedniej pogody - gry i zabawy ruchowe w salach)

     11:15 – 11:30

      

     PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

      

      

     Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

     11:30 – 12:40

      

     JEMY ZUPĘ/DESER

     11.30-12.00 – Gwiazdki, Pszczółki, Misie,

     12.15-12.40 – Motylki, Biedronki, Żabki

      

      

      

     Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

     12:20 – 13.15

      

     ODPOCZYWAMY, BAWIMY SIĘ W SALI

      

      

     Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

     12:30 – 12.45

      

     PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

      

      

     Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

     13:00 – 13:50

      

     JEMY II DANIE

      

      

      

     13.00-13.25 – Gwiazdki, Pszczółki, Misie,

     13.35-14.00 - Motylki, Biedronki, Żabki

     Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

     13:35 – 15.00

      

      

     LEŻAKOWANIE  -  DZIECI NAJMŁODSZE (3-4-LATKI)

      

     14:00 – 17:00

      

     BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

      

      

     Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych