• Naboj Junior

    • Naboj Junior

     Náboj Junior to międzynarodowe zawody matematyczno-fizyczne. W tym roku brały w nich udział szkoły ze Słowacji, Czech, Polski i (po raz pierwszy) Francji. Konkurs jest przeznaczony dla czteroosobowych drużyn z klas 7-8 szkoły podstawowej. Młodzież w ciągu 120 minut starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Drużyna zawsze ma do dyspozycji 6 zadań. Po prawidłowym rozwiązaniu dowolnego zadania, otrzymują kolejne (z 42 zadań).

     W tym roku konkurs był rozgrywany 19 listopada w wersji online, a naszą szkołę reprezentowało 6 drużyn - po 3 z klas 7 i 8. Choć zawody nie zakończyły się dla naszej szkoły spektakularnym sukcesem, to wywołały wiele emocji i radości, a obserwując uczniów, było widać, że zespołowa praca wre!

     Zapraszamy w przyszłym roku!

        

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych