• Nauczyciele:

   mgr Bogumiła Abramek
   Wychowawca kl. 2E
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: kształcenie zintegrowane

   mgr Jolanta Bawełkiewicz

   Wychowawca kl. 7E

   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język niemiecki

   mgr Magdalena Bronkowska
   Nauczyciel kontraktowy
   Specjalność: logopedia, terapeuta SI

   mgr Katarzyna Burnat
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: biologia stosowana, pedagogika ogólna z rewalidacją, rytmika

    

   mgr Renata Burzawa
   Wychowawca kl. 5C

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: plastyka, muzyka, rytmika

   mgr Jolanta Chmiel
   Wychowawca kl. 2D 
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: pedagogika rodzinna, pedagogika zdrowia z arteterapią, edukacja przedszkolna

   mgr Agnieszka Chudy

   Wychowawca kl. 1B 
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnostyką pedagogiczną, resocjalizacja

   mgr Joanna Cywińska

   Wychowawca kl. 3D

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, pomoc psychologiczno - pedagogiczna i interwencja kryzysowa

    

   mgr Małgorzata Demków 
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: wychowanie fizyczne

   mgr Michał Demski
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: matematyka

   mgr Anna Dudek - Duda

   Wychowawca kl. 2A

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym; terapia pedagogiczna

   mgr Iwona Dudzik

   Wychowawca kl. 3A

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: pedagogika opiekuńcza z terapią, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna z arteterapią

   mgr Anna Dulęba

   Wychowawca kl. 6C

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne; resocjalizacja

   Wiesława Figiel

   Wychowawca kl. 1C

   nauczyciel mianowany

   absolwentka Studium Nauczycielskiego

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

   mgr Katarzyna Głuszczak
   Nauczyciel świetlicy

   Specjalność:

    

   mgr Anna Godzwon

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: matematyka,informatyka

    

   mgr inż. Marta Gołąb - Teodorowska
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: matematyka i informatyka

    

   mgr Małgorzata Grela
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: informatyka

    

   mgr Marcin Gryka
   Wychowawca kl. 4C
   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: wychowanie fizyczne

    

   mgr Paulina Ignac
   Wychowawca kl. 4B
   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: plastyka

   mgr Aneta Jakubiec - Pińczuk
   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: psycholog, oligofrenopedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

   mgr Grażyna Jarża
   Wychowawca kl. 6B

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: wychowanie fizyczne, etyka, przyroda

   mgr Edyta Kapusta

   nauczyciel mianowany

   nauczyciel religii

   Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, teologia, wychowanie do życia w rodzinie

   mgr Piotr Knapik
   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: wychowanie fizyczne

   mgr Halina Kokoszko
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: religia

    

   mgr Anna Korecka
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: fizyka

   mgr Ewa Kosicka
   Wychowawca kl. 1A
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, etyka

   mgr Joanna Kowalska-Lenart

   nauczyciel świetlicy

   mgr Barbara Kozyra

   Wychowawca kl. 8B
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: przyroda, biologia, chemia, geografia

   mgr Magdalena Krawczyk
   Wychowawca kl. 7A
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: chemia, przyroda, informatyka, matematyka

    

   mgr Joanna Kudlek
   Wychowawca kl. 5B
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: biologia

   mgr Edyta Kulikowska
   Wychowawca
   kl. 1E

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

   mgr Karolina Kwaśniewska - Grela
   Wychowawca kl. 8E

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: język angielski

   mgr Dominika Kwit
   Wychowawca kl. 5D

   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: język polski, bibliotekarstwo i informacja naukowa, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

    

   mgr Sylwia Lewandowska - Klauza
   Wychowawca kl. 6A
   Nauczyciel stażysta

   Specjalność: język polski

   mgr Elżbieta Lisowska - Bogacz
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język niemiecki, język polski, logopedia

   mgr Aleksandra Mamzer
   Wychowawca kl. 8A
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: filologia polska, bibliotekoznawstwo

   mgr Gabriela Meszczyńska

   Wychowawca kl. 1D

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna, wychowanie przedszkolne

   mgr Marta Mitek - Kędzierska
   Nauczyciel świetlicy - kontraktowy

   Specjalność: resocjalizacja

    

   mgr Grażyna Młynarczyk

   Wychowawca kl. 3C

   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: wychowanie przedszkolne

   mgr Anna Odachowska
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: geografia, język angielski

   mgr Magdalena Okpisz
   Wychowawca kl. 1F

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: poradnictwo pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

    

   mgr Anna Olszewska
   Wychowawca kl. 8C
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język niemiecki

   mgr Justyna Onopa

   nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

   mgr Wioletta Orzech
   Wychowawca kl. 7B
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: historia, wiedza o społeczeństwie

   mgr Katarzyna Osuch

   Wychowawca kl. 4D

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: język polski, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

   ks. Grzegorz Pazdro
   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: teologia

   mgr Martyna Pedryc
   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: logopedia

   lic. Barbara Pela
   Wychowawca kl. 2B
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

   mgr Edyta Pęczek
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: język niemiecki

   mgr Anna Puczyńska

   Wychowawca kl. 7C

   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język niemiecki

   mgr Barbara Pyzio
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: kształcenie zintegrowane

    

   mgr Anna Rodziewicz
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język angielski

    

   mgr Alicja Sarniak
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język polski

    

   mgr Marzena Schima - Jakubowska
   Wychowawca kl. 8D
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język niemiecki

   mgr Agata Sitko

   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: pedagogika opiekuńcza, edukacja dla bezpieczeństwa

    

   mgr Monika Skworszczow
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język polski

   mgr Joanna Stach

   Wychowawca kl. 3B

   nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

    

   mgr Grzegorz Stasik
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: teologia

    

   mgr Renata Szczubiała

   Specjalność: matematyka

   mgr Halina Szlendak
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: religia, filologia rosyjska

   mgr Agnieszka Szukała

   Wychowawca kl. 3E

   nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna i opieka nad dzieckiem, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

   mgr Wiesława Szymeczek
   Wychowawca kl. 4A
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: historia

    

   mgr Paula Śliwa
   Wychowawca kl. 4E
   Nauczyciel kontraktowy

   Specjalność: matematyka

   mgr Jadwiga Trojnar
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: kształcenie  zintegrowane, terapia pedagogiczna

    

   mgr Eleonora Turowska
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: pedagogika

   mgr Katarzyna Trzepizur

   Wychowawca kl. 7D
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język polski, logopedia

   mgr Judyta Wawrzyczek - Skorupa
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: język polski, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

   mgr Bożena Wertyporoch
   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: język polski

    

   mgr Klaudia Wojtyla
   Nauczyciel stażysta

   Specjalność: pedagogika

   mgr Jolanta Zemska

   Wychowawca kl. 5A

   Specjalność: język niemiecki

    

   mgr Iwona Ziółkowska
   Wychowawca kl. 5E

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: język angielski, wiedza o społeczeństwie, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera

   mgr Joanna Zyga

   Wychowawca kl. 2C

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: kształcenie zintegrowane

   mgr Sławomir Zyga
   Wychowawca kl. 7F

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: historia, technika, WOS

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych