• Autobusy 2 IX

    • DOJAZD DO JASZKOTLA NA 8.00

     Przystanek

     Odjazd

     Bogdaszowice III

     06:50

     Bogdaszowice II

     06:52

     Bogdaszowice I

     06:54

     Skałka

     06:59

     Kębłowice

     07:02

     Krzeptów Boisko

     07:05

     Krzeptów Lotnisko

     07:07

     Smolec Wrzosowa

     07:09

     Smolec Śliwkowa

     07:11

     Smolec Cisowa

     07:13

     Jaszkotle

     07:18

     Mokronos Dolny

     07:25

     Mokronos Górny

     07:28

     Jaszkotle

     07:35

      

     Przystanek

     Odjazd

     Kębłowice

     07:10

     Krzeptów Boisko

     07:13

     Krzeptów Lotnisko

     07:15

     Smolec Wrzosowa

     07:18

     Smolec Śliwkowa

     07:20

     Smolec Cisowa

     07:22

     Smolec Szkoła

     07:25

     Rybnica

     07:33

     Jaszkotle

     07:40

     Smolec Szkoła

     07:45

      

     ROZWOZY Z JASZKOTLA 9.30

     Przystanek

     Odjazd

     Jaszkotle

     09:30

     Mokronos Dolny

     09:40

     Mokronos Górny

     09:44

     Smolec Cisowa

     09:50

     Smolec Śliwkowa

     09:52

     Smolec Wrzosowa

     09:54

     Krzeptów Lotnisko

     09:58

     Krzeptów Boisko

     10:00

     Kębłowice

     10:05

      

     Przystanek

     Odjazd

     Jaszkotle

     09:30

     Rybnica

     09:35

     Smolec Szkoła

     09:40

     Smolec Cisowa

     09:44

     Smolec Śliwkowa

     09:46

     Smolec Wrzosowa

     09:48

     Krzeptów Lotnisko

     09:51

     Krzeptów Boisko

     09:53

     Kębłowice

     10:00

      

     DOWÓZ DO SZKOŁY W SMOLCU

     Przystanek

     Odjazd

     Mokronos Dolny

     07:40

     Mokronos Górny

     07:43

     Smolec Szkoła

     07:50

     Krzeptów Boisko

     07:55

     Krzeptów Lotnisko

     07:57

     Smolec Wrzosowa

     08:00

     Smolec Śliwkowa

     08:02

     Smolec Cisowa

     08:04

     Smolec Szkoła

     08:08

     Kębłowice

     08:13

     Krzeptów Boisko

     08:16

     Krzeptów Lotnisko

     08:18

     Smolec Wrzosowa

     08:22

     Smolec Śliwkowa

     08:24

     Smolec Cisowa

     08:25

     Smolec Szkoła

     08:28

      

     Przystanek

     Odjazd

     Rybnica

     08:35

     Mokronos Dolny

     08:45

     Mokronos Górny

     08:48

     Krzeptów Boisko

     08:55

     Krzeptów Lotnisko

     08:57

     Smolec Wrzosowa

     08:59

     Smolec Śliwkowa

     09:02

     Smolec Cisowa

     09:04

     Smolec Szkoła

     09:08

      

     Przystanek

     Odjazd

     Kębłowice

     10:06

     Krzeptów Boisko

     10:09

     Krzeptów Lotnisko

     10:11

     Smolec Wrzosowa

     10:14

     Smolec Śliwkowa

     10:16

     Smolec Cisowa

     10:18

     Smolec Szkoła

     10:22

      

     Przystanek

     Odjazd

     Rybnica

     10:30

     Mokronos Dolny

     10:40

     Mokronos Górny

     10:44

     Smolec Cisowa

     10:50

     Smolec Śliwkowa

     10:52

     Smolec Wrzosowa

     10:54

     Krzeptów Lotnisko

     10:59

     Krzeptów Boisko

     11:01

     Smolec Szkoła

     11:10

      

     ROZWOZY ZE SMOLCA

     Przystanek

     Odjazd

     Smolec Szkoła

     10:30

     Rybnica

     10:35

     Mokronos Dolny

     10:40

     Mokronos Górny

     10:44

     Smolec Cisowa

     10:50

     Smolec Śliwkowa

     10:52

     Smolec Wrzosowa

     10:54

     Krzeptów Lotnisko

     10:59

     Krzeptów Boisko

     11:00

     Kębłowice

     11:06

      

     Przystanek

     Odjazd

     Smolec Szkoła

     11:30

     Rybnica

     11:34

     Mokronos Dolny

     11:38

     Mokronos Górny

     11:40

     Smolec Szkoła

     11:45

     Smolec Cisowa

     11:50

     Smolec Śliwkowa

     11:52

     Smolec Wrzosowa

     11:54

     Krzeptów Lotnisko

     11:58

     Krzeptów Boisko

     12:00

     Kębłowice

     12:06

      

     Przystanek

     Odjazd

     Smolec Szkoła

     13:30

     Rybnica

     13:35

     Mokronos Dolny

     13:44

     Mokronos Górny

     13:47

     Smolec Cisowa

     13:55

     Smolec Śliwkowa

     13:57

     Smolec Wrzosowa

     13:59

     Krzeptów Lotnisko

     14:04

     Krzeptów Boisko

     14:06

     Kębłowice

     14:12

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Przedszkolaka - Rybki
  • Dzień Przedszkolaka 0ab
  • Sprzątanie świata
  • Dzień Przedszkolaka - Iskierki
  • Dzień Przedszkolaka - Jeżyki
  • Kubusiowi przyjaciele natury
  • Pizza - 0C
  • Zdalna nauka - 0C
  • Instrumenty muzyczne - Jeżyki
  • Niemiecki w przedszkolu - zdalne nauczanie
  • Dzień Ziemi
  • Zdalna nauka 0B