• Warsztaty robotyczne 1d

    • WARSZTATY ROBOTYKI

     Nic lepiej nie motywuje dzieci do nauki przez zabawę, jak budowa modeli, które następnie można samodzielnie wprawić w ruch, co pozwala na pełną “władzę” nad stworzonym obiektem. Bazując na uniwersalnej popularności klocków LEGO, Pani Anna Krawczyszyn-Kotwica, mama uczennicy klasy 1d, zorganizowała w dniu 19 listopada warsztaty z robotyki, najwyższej jakości zabawę edukacyjną, wzbogacającą naukowe doświadczenia dziecka, z wykorzystaniem klocków kochanych przez pokolenia dzieci. Zabawa nad konstruowaniem „żywego” robota, w tym wypadku pszczoły, która zapylała kwiatek, sprawiła uczniom sporo frajdy i niezapomnianych wrażeń, przyczyniła się do rozwinięcia u dzieci kreatywności i umiejętności logicznego myślenia, poprawę motoryki małej, ale przede wszystkim stworzyła dobrą atmosferę w pracy zespołowej. Te ciekawe zajęcia pomogły uczniom zrozumieć świat informatyki oraz stworzyły niepowtarzalną okazję do poznania podstaw programowania, a co najważniejsze – wszystkie cele zostały osiągnięte przy świetnej zabawie.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych