• Uszyj misia

    • Uszyj Misia z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

     Pod takim hasłem przebiegał dzień 20 listopada 2021 r. w Centrum Magnolia Park we Wrocławiu. Do akcji przyłączyło się 24 wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu z klas VII - VIII z ZSP w Smolcu. Pod opieką wychowawców, wolontariusze zbierali datki na Fundację Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Poprzez rozdawanie balonów, ulotek i naklejek uświadamiali ludzi jak ważną rzeczą jest pomaganie drugiemu człowiekowi oraz zapraszali na udział w warsztatach - Uszyj misia dla siebie i dla dzieci w potrzebie i pomóż Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

     Uczestnicy warsztatów otrzymywali przygotowane elementy w kształcie misia lub kropli wody i mogli je ozdobić według własnego pomysłu. Dzięki temu każdy wykonany miś był wyjątkowy.

     Na miejscu czekały zaprzyjaźnione z organizacją Panie krawcowe, kolorowe i wyjątkowe akcesoria do dekoracji oraz chętni do pomocy wolontariusze.

     Udział w warsztatach był płatny. Całość dochodu z warsztatów została przekazana na cele statutowe Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych