• 11 XI 2021

    • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     11 listopada, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość!

     W tym roku obchodzimy 103. rocznicę tego wydarzenia. Społeczność naszej szkoły przyłączyła się do uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

     Uczniowie klasy 5D przygotowali prezentację z krótkim rysem historycznym, z którą odwiedzili wszystkie klasy I-VI w smoleckiej szkole. Młodsi koledzy z kl. IB i IIB odwdzięczyli się niepodległościowymi piosenkami. Zrobiło się nostalgicznie…

     Uczniowie klas ósmych w szkole w Jaszkotlu wystąpili z przedstawieniem pt. „Wolność”, które obejrzały klasy VII i VIII.

     Na szkolnych korytarzach stanęły sztalugi z przepięknymi pracami uczniów o tematyce niepodległościowej.

     Galowe stroje, piękne biało-czerwone kotyliony i kokardki, pamięć o tamtych wydarzeniach dopełniły atmosfery tego ważnego dla wszystkich Polaków święta.

     „Nie zapominaj skąd tu przybyłem

     Nie zapominaj gdzie się urodziłem

     Bo w pamięci jest siła zaklęta”

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych