• Konsultacje

    • KONSULTACJE NAUCZYCIELI ORAZ SPECJALISTÓW PRZEDSZKOLA

     ROK SZKOLNY 2020/2021

       Prosimy o wcześniejsze umawianie możliwości konsultacji.

      

     Konsultacje: grupa 0A

      

     mgr Edyta Kulikowska, w godz.12.00-13.00

      

     14.09.2020 r. , 12.10.2020  r., 9.11.2020  r., 7.12.2020  r., 18.01.2021 r., 15.02.2021 r., 15.03.2021 r., 12.04.2021 r., 10.05.2021 r., 7.06.2021 r.

      

     mgr Daria Kulok, w godz.12.00-13.00

      

     21.09.2020 r., 19.10.2020  r., 16.11.2020  r., 14.12.2020 r., 11.01.2021 r., 8.02.2021 r., 8.03.2021 r., 19.04.2021 r., 17.05.2021 r., 14.06.2021 r.

      

      

     Konsultacje: grupa 0B

      

     mgr Magdalena Okpisz, w godz.12.00-13.00

      

     14.09.2020 r. , 12.10.2020  r., 9.11.2020  r., 7.12.2020  r., 18.01.2021 r., 15.02.2021 r., 15.03.2021 r., 12.04.2021 r., 10.05.2021 r., 7.06.2021 r.

      

     mgr Kamila Wesołowska, w godz.12.00-13.00

      

     21.09.2020 r., 19.10.2020  r., 16.11.2020  r., 14.12.2020 r., 11.01.2021 r., 8.02.2021 r., 8.03.2021 r., 19.04.2021 r., 17.05.2021 r., 14.06.2021 r.

      

      

     Konsultacje: grupa 0C

      

     mgr Irena Żygadło, w godz.12.00-13.00

      

     21.09.2020 r., 19.10.2020  r., 16.11.2020  r., 28.12.2020 r., 25.01.2021 r., 22.02.2021 r., 22.03.2021 r., 19.04.2021 r., 31.05.2021 r., 28.06.2021 r.

      

     mgr Agnieszka Chudy, w godz.12.00-13.00

      

     28.09.2020 r., 26.10.2020  r., 23.11.2020  r., 21.12.2020 r., 18.01.2021 r., 15.02.2021 r., 29.03.2021 r., 26.04.2021 r., 24.05.2021 r., 21.06.2021 r.

        

     Konsultacje: grupa 0D

      

     mgr Anna Kwit, w godz.12.00-13.00

      

     14.09.2020 r. , 12.10.2020  r., 16.11.2020  r., 14.12.2020  r., 11.01.2021 r., 15.02.2021 r., 15.03.2021 r., 12.04.2021 r., 10.05.2021 r., 14.06.2021 r.

      

                                       Konsultacje: grupa Rybki

      

     mgr Izabela Kowalik, w godz.12.00-13.00

      

     21.09.2020 r., 19.10.2020  r., 16.11.2020  r., 28.12.2020 r., 25.01.2021 r., 22.02.2021 r., 22.03.2021 r., 19.04.2021 r., 31.05.2021 r., 28.06.2021 r.

      

     mgr Ewelina Wieczorek, w godz.12.00-13.00

      

     28.09.2020 r., 26.10.2020  r., 23.11.2020  r., 21.12.2020 r., 18.01.2021 r., 15.02.2021 r., 29.03.2021 r., 26.04.2021 r., 24.05.2021 r., 21.06.2021 r.

      

      

     Konsultacje: grupa Iskierki

      

     mgr Aleksandra Kos, w godz.12.00-13.00

      

     21.09.2020 r., 19.10.2020  r., 16.11.2020  r., 28.12.2020 r., 25.01.2021 r., 22.02.2021 r., 22.03.2021 r., 19.04.2021 r., 31.05.2021 r., 28.06.2021 r.

      

     mgr Łucja Kołodziejczyk, w godz.12.00-13.00

      

     28.09.2020 r., 26.10.2020  r., 23.11.2020  r., 21.12.2020 r., 18.01.2021 r., 15.02.2021 r., 29.03.2021 r., 26.04.2021 r., 24.05.2021 r., 21.06.2021 r.

      

      

     Konsultacje: grupa Biedronki

      

     mgr Żaneta Porochońska, w godz. 12.00-13.00

      

     22.09.2020 r. , 20.10.2020  r., 17.11.2020  r., 15.12.2020  r., 12.01.2021 r., 23.02.2021 r., 23.03.2021 r., 20.04.2021 r., 18.05.2021 r., 15.06.2021 r.

      

      

     mgr Marta Woźniak, w godz.12.00-13.00

      

     30.09.2020 r., 28.10.2020  r., 25.11.2020  r., 9.12.2020  r., 7.01.2021 r., 17.02.2021 r., 31.03.2021 r., 28.04.2021 r., 27.05.2021 r., 9.06.2021 r.

      

      

     Konsultacje: grupa Jeżyki

      

     mgr Joanna Schmiedel, w godz.12.00-13.00


      18.09.2020 r. , 16.10.2020  r., 27.11.2020  r., 11.12.2020  r., 22.01.2021 r., 19.02.2021 r., 19.03.2021 r., 30.04.2021 r., 28.05.2021 r., 11.06.2021 r.

      

     mgr Elżbieta Piszczek, w godz.12.00-13.00

      

     22.09.2020 r. , 20.10.2020  r., 17.11.2020  r., 29.12.2020  r., 26.01.2021 r., 23.02.2021 r., 23.03.2021 r., 20.04.2021 r., 18.05.2021 r., 15.06.2021 r.

      

       

     Konsultacje: grupa Sówki

      

     mgr Laura Anioł, w godz. 12.00-13.00


      25.09.2020 r., 30.10.2020  r., 27.11.2020  r., 4.12.2020  r., 29.01.2021 r., 26.02.2021 r., 26.03.2021 r., 23.04.2021 r., 25.05.2021 r., 4.06.2021 r.

     Iwona Parafianowicz - godz. 12.00-13.00


     18.09.2020 r. , 2.10.2020  r., 13.11.2020  r., 11.12.2020  r., 8.01.2021 r., 5.02.2021 r., 5.03.2021 r., 2.04.2021 r., 14.05.2021 r., 11.06.2021 r.

      


     Konsultacje: grupa Żabki

      

     mgr Patrycja Lang, w godz.12.00-13.00

      

     14.09.2020 r. , 12.10.2020  r., 23.11.2020  r., 7.12.2020  r., 18.01.2021 r., 1.02.2021 r., 1.03.2021 r., 12.04.2021 r., 10.05.2021 r., 14.06.2021 r.

      

     mgr Beata Lewandowska, w godz.12.00-13.00

      

     24.09.2020 r. , 22.10.2020  r., 19.11.2020  r., 17.12.2020  r., 14.01.2021 r., 11.02.2021 r., 11.03.2021 r., 22.04.2021 r., 20.05.2021 r., 17.06.2021 r.

      


     mgr Małgorzata Wierzchowska - wicedyrektor, pedagog

      

     poniedziałek w godz. 8.00-10.00, środa w godz. 10.00-12.00

      

      

     mgr Joanna Owczynników-Knapik - psycholog

      

     wtorek w godz. 8.00-8.30, czwartek w godz. 15.00-15.30

      

      

     mgr Aurelia Wawrowska - logopeda dla dzieci przedszkolnych

      

     piątek w godz. 13.00-14.00

      

      

     mgr Magdalena Bronkowska - logopeda dla dzieci zerówkowych

      

     środy w godz. 9.15-10.00

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Przedszkolaka - Rybki
  • Dzień Przedszkolaka 0ab
  • Sprzątanie świata
  • Dzień Przedszkolaka - Iskierki
  • Dzień Przedszkolaka - Jeżyki
  • Kubusiowi przyjaciele natury
  • Pizza - 0C
  • Zdalna nauka - 0C
  • Instrumenty muzyczne - Jeżyki
  • Niemiecki w przedszkolu - zdalne nauczanie
  • Dzień Ziemi
  • Zdalna nauka 0B