• Konsultacje

    • KONSULTACJE NAUCZYCIELI ORAZ SPECJALISTÓW PRZEDSZKOLA

     ROK SZKOLNY 2021/2022

       Prosimy o wcześniejsze umawianie możliwości konsultacji.

      

     Konsultacje: grupa 0A

      mgr Elżbieta Piszczek, w godz.12.00-13.00

     21.09.2021 r. , 19.10.2021  r., 30.11.2021  r., 28.12.2021  r., 25.01.2022 r., 22.02.2022 r., 22.03.2022 r., 29.04.2022 r., 17.05.2022 r., 14.06.2022 r.

      

      mgr Joanna Schmiedel, w godz.12.00-13.00

     17.09.2021 r., 15.10.2021  r., 26.11.2021  r., 10.12.2021 r., 21.01.2022 r., 18.02.2022 r., 18.03.2022 r., 29.04.2022r., 27.05.2022 r., 10.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grupa 0B

      mgr Iwona Parafianowicz, w godz.12.00-13.00

     17.09.2021 r., 29.10.2021  r., 19.11.2021  r., 17.12.2021  r., 28.01.2022 r., 25.02.2022 r., 25.03.2022 r., 22.04.2022 r., 20.05.2022 r., 3.06.2022 r.

      

      mgr Kamila Bury, w godz.12.00-13.00

     10.09.2021 r., 8.10.2021  r., 5.11.2021  r., 3.12.2021 r., 14.01.2022 r., 11.02.2022 r., 11.03.2022 r., 8.04.2022r., 6.05.2022 r., 10.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grupa 0C

      mgr Irena Żygadło, w godz.12.00-13.00

     21.09.2021 r. , 19.10.2021  r., 16.11.2021  r., 28.12.2021  r., 25.01.2022 r., 22.02.2022 r., 22.03.2022 r., 19.04.2022 r., 31.05.2022 r., 28.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grupa 0D

      mgr Anna Kwit, w godz.12.00-13.00

     17.09.2021 r. , 15.10.2021  r., 12.11.2021  r., 10.12.2021  r., 14.01.2022 r., 11.02.2022 r., 11.03.2022 r., 08.04.2022 r., 06.05.2022 r., 17.06.2022 r.

      

      mgr Kamila Słowik, w godz.12.00-13.00

     22.09.2021 r., 20.10.2021  r., 24.11.2021  r., 22.12.2021 r., 19.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 27.04.2022r., 18.05.2022 r., 22.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grupa Biedronki

      mgr Marta Biś, w godz.12.00-13.00

     24.09.2021 r. , 22.10.2021  r., 19.11.2021  r., 17.12.2021  r., 28.01.2022 r., 25.02.2022 r., 24.03.2022 r., 21.04.2022 r., 19.05.2022 r., 16.06.2022 r.

      

      mgr Marta Woźniak, w godz.12.00-13.00

     18.09.2021 r., 02.10.2021  r., 13.11.2021  r., 11.12.2021 r., 08.01.2022 r., 05.02.2022 r., 04.03.2022 r., 01.04.2022r., 13.05.2022 r., 10.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grup Motylki 

      mgr Kamila Wesołowska, w godz.12.00-13.00

     08.09.2021 r. , 06.10.2021  r., 03.11.2021  r., 01.12.2021  r., 12.01.2022 r., 09.02.2022 r., 09.03.2022 r., 06.04.2022 r., 04.05.2022 r., 01.06.2022 r.

      

      mgr Małgorzata Bajer, w godz.12.00-13.00

     15.09.2021 r., 13.10.2021  r., 10.11.2021  r., 08.12.2021 r., 05.01.2022 r., 02.02.2022 r., 02.03.2022 r., 13.04.2022r., 11.05.2022 r., 08.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grupa Rybki 

      mgr Izabela Kowalik, w godz.12.00-13.00

     22.09.2021 r. , 20.10.2021  r., 17.11.2021  r., 29.12.2021  r., 26.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 20.04.2022 r., 25.05.2022 r., 29.06.2022 r.

      

      mgr Ewelina Wieczorek, w godz.12.00-13.00

     29.09.2021 r., 27.10.2021  r., 24.11.2021  r., 22.12.2021 r., 19.01.2022 r., 16.02.2022 r., 30.03.2022 r., 27.04.2022r., 18.05.2022 r., 22.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grupa Żabki 

      mgr Patrycja Lang, w godz.12.00-13.00

     13.09.2021 r. , 13.10.2021  r., 09.11.2021  r., 06.12.2021  r., 03.01.2022 r., 02.02.2022 r., 03.03.2022 r., 05.04.2022 r., 09.05.2022 r., 06.06.2022 r.

      

      mgr Beata Lewandowska - Ilnicka, w godz.12.00-13.00

     21.09.2021 r., 19.10.2021  r., 16.11.2021  r., 14.12.2021 r., 25.01.2022 r., 22.02.2022 r., 22.03.2022 r., 20.04.2022r., 17.05.2022 r., 14.06.2022 r.

      

     Konsultacje: grupa Zajączki

      mgr Daria Kulok, w godz.12.00-13.00

     20.09.2021 r. , 18.10.2021  r., 15.11.2021  r., 13.12.2021  r., 24.01.2022 r., 21.02.2022 r., 21.03.2022 r., 18.04.2022 r., 16.05.2022 r., 13.06.2022 r.

      

      mgr Małgorzata Bzowa, w godz.12.00-13.00

     27.09.2021 r., 11.10.2021  r., 08.11.2021  r., 06.12.2021 r., 17.01.2022 r., 14.02.2022 r., 14.03.2022 r., 11.04.2022r., 09.05.2022 r., .06.2022 r.

       

     Konsultacje: grupa Iskierki

      mgr Aleksandra Kos, w godz.12.00-13.00

     21.09.2021 r. , 19.10.2021  r., 16.11.2021  r., 28.12.2021  r., 25.01.2022 r., 22.02.2022 r., 22.03.2022 r., 19.04.2022 r., 31.05.2022 r., 28.06.2022 r.

      

      mgr Łucja Kołodziejczyk, w godz.12.00-13.00

     28.09.2021 r., 26.10.2021  r., 23.11.2021  r., 21.12.2021 r., 18.01.2022 r., 15.02.2022 r., 29.03.2022 r., 26.04.2022r., 24.05.2022 r., 21.06.2022 r.

      

      

     mgr Joanna Owczynników-Knapik – psycholog

     piątek w godz. 13.00-13.30 

      

     mgr Agata Sitko – pedagog

     wtorek, czwartek w godz. 11.00-11.30

      

     mgr Marzena Bajer – logopeda

     poniedziałek w godz. 13.30-14.30

      

     mgr Grzegorz Lichwa – wicedyrektor

     wtorki, czwartki w godz. 10.00-11.00

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • sekretariat@zsp-smolec.pl
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych